ANBI

Stichting Forensisch Dierenonderzoek heeft bij de belastingdienst de aanvraag ingediend om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 1 januari 2014 moeten de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) een aantal gegevens publiceren op een internetsite. De volgende gegevens maken deel uit van deze vereiste.

Stichting Forensisch Dierenonderzoek
KvK nummer: 68040083
RSIN-nummer: 857276347
Bankrekeningnummer: NL12RBRB 0954 6803 16

Postadres: Dorpsstraat 253, 1749 AE Warmenhuizen

Emailadres: info@forensischdierenonderzoek.nl

Bestuur:

  • Mw. M. Verkerk, voorzitter
  • Mw. D. de Lange, algemeen bestuurslid

Alle bestuurders verrichten hun werk op vrijwillige basis en ontvangen geen geldelijke of andere materiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: bevordering van het dierenwelzijn en het behartigen van de belangen van dieren in het algemeen. De stichting gaat hierbij steeds uit van de eigen waarde van het dier, los van de marktwaarde die het dier voor de mensen bezit. Het behandelen van dieren met respect en als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit, zijn hierbij uitgangspunt. Meer in het bijzonder geldt als doelstelling het bevorderen van diergericht onderzoek dat er op gericht is om gevallen van vermeende dierenmishandeling te kunnen onderbouwen. Het bevorderen, ondersteunen en doen uitvoeren van forensisch onderzoek zijn hierbij een zeer belangrijk onderdeel. Met deze wijze van onderzoek wil de stichting een belangrijke (bewijs)bijdrage leveren ter ondersteuning van bijvoorbeeld strafzaken in het kader van veronderstelde dierenmishandeling door personen of organisaties. Voorts heeft de stichting ten doel kleinschalige diergerichte projecten te ondersteunen teneinde dierenwelzijn te bevorderen. De stichting heeft géén winstoogmerk.

De financiële jaarverslagen van 2017, 2018 en 2019 zijn door het bestuur van de stichting vastgesteld en ter inzage op te vragen via email.

Wij werken samen met:

  1. Stichting Dierenambulance Purmerend
  2. Symbiant Pathology Expert Centre te Alkmaar
  3. De Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer
  4. The Maastricht Forensic Institute (TMFI) te Maastricht
  5. Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM)
  6. Politieacademie te Apeldoorn
  7. Stichting Search and Rescue van Nikki van Passel