Over ons

Wij van Stichting Forensisch Dierenonderzoek (SFD) vinden dat bij een vermoeden van dierenmishandeling de mogelijkheid moet bestaan dat er gedegen forensisch onderzoek wordt gedaan. En dan op dusdanige wijze dat de stukken opgesteld tijdens deze onderzoeken, standhouden bij de vervolging van de mogelijke dader(s).
Daarnaast zou er een laagdrempelig aanmeldloket moet komen waar betrokken onderzoekers direct forensische deskundigen kunnen raadplegen.
Ook wetenschappelijk onderzoek naar bestrijding van dierenleed is een doel dat wij nastreven. Evenals het verschaffen van statische of demografische gegevens die kunnen helpen bij de beleidsvoering van de lokale en landelijke politiek
Dit alles moet uiteindelijk leiden tot het bewustzijn dat dierenmishandeling in Nederland wel degelijk gevolgen kan hebben voor de dader(s).

(Dieren)politie, politiek en SFD samen tegen dierenmishandeling

Hoe Frank en Monique te werk gaan? Nou, gewoon, zo!
Onderstaand filmpje is een paar jaar geleden gemaakt voor een congres van De Landelijke Deskundigheidsmakelaar van de politie.