Stichting Forensisch
Dierenonderzoek

Welkom bij Stichting Forensisch Dierenonderzoek! Wij zijn het enige veterinair forensisch team in Nederland en bieden laagdrempelig forensisch onderzoek aan bij het vermoeden van dierenmishandeling.

Waarom doen wij dit?
Een gedegen onderzoek geeft de politie handvatten bij de opsporing van daders, en het geeft justitie een bewijs in handen bij de vervolging. Tevens gaat er een preventieve werking uit van grondig onderzoek naar dierenmishandeling: men wordt wel degelijk ter verantwoording geroepen.
Ook kunnen wij bij een onduidelijke doodsoorzaak van uw huisdier op aanvraag onderzoek verrichten.