ANBI

Stichting Forensisch Dierenonderzoek heeft bij de belastingdienst de aanvraag ingediend om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 1 januari 2014 moeten de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) een aantal gegevens publiceren op een internetsite. De volgende gegevens maken deel uit van deze vereiste.

Stichting Forensisch Dierenonderzoek
KvK nummer: 68040083
RSIN-nummer: 857276347
Bankrekeningnummer: NL12RBRB 0954 6803 16

Postadres: Dorpsstraat 253, 1749 AE Warmenhuizen

Emailadres: info@forensischdierenonderzoek.nl

Bestuur:

 • Mw. M. Verkerk, voorzitter
 • Mw. D. de Lange, secretaris
 • De heer A. Schouten, penningmeester

Gewaardeerde vrijwilligers:

 • Mw. A. Borghols
 • Team Dierenambulance Purmerend
 • Mw. N. Callenbach

De werkwijze van FDOZ is als volgt. Via het aanmeldingsformulier op onze site wordt het te onderzoeken dier aangemeld. Zodra het dier op locatie is gearriveerd, wordt de sectie verricht door de forensisch dierenarts. Daarbij is in ieder geval een fotograaf aanwezig, maar het kan ook voorkomen dat er assistentie is en/of iemand van politie aanwezig is. Na de sectie wordt het rapport opgemaakt en een factuur voor gemaakte onkosten verzonden, denk hierbij aan gebruikt materiaal, destructiekosten, onkostenvergoeding werkplek etc. Verder ontvangt FDOZ enkele donaties. Een enkele keer ontvangen wij een grote gift en daar kunnen wij grotere aankopen doen, zoals röntgenapparaat, microscoop etc. Punt 2 van de doelstelling is kennis overdracht. Wij geven met grote regelmaat presentaties en lezingen aan diverse doelgroepen. Niet alleen op scholen en universiteiten maar ook aan de dierenpolitie en dierenambulance medewerkers. Ook aanvragen van bijvoorbeeld huisvrouwenverenigingen of andere geïnteresseerden zullen wij altijd inwilligen zodat wij kunnen vertellen over ons werk. Verder staan wij op meerdere evenementen zoals Animal Event, Dierenlot en Farm & Country fair om belangstellenden informatie te geven. Ook onze kadaverdog geeft dan een demonstratie.

Alle bestuurders verrichten hun werk op vrijwillige basis, wel ontvangen zij jaarlijks een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke regels die hiervoor gelden. Voorts kunnen zij aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: bevordering van het dierenwelzijn en het behartigen van de belangen van dieren in het algemeen. De stichting gaat hierbij steeds uit van de eigen waarde van het dier, los van de marktwaarde die het dier voor de mensen bezit. Het behandelen van dieren met respect en als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit, zijn hierbij uitgangspunt. Meer in het bijzonder geldt als doelstelling het bevorderen van diergericht onderzoek dat er op gericht is om gevallen van vermeende dierenmishandeling te kunnen onderbouwen. Het bevorderen, ondersteunen en doen uitvoeren van forensisch onderzoek zijn hierbij een zeer belangrijk onderdeel. Met deze wijze van onderzoek wil de stichting een belangrijke (bewijs)bijdrage leveren ter ondersteuning van bijvoorbeeld strafzaken in het kader van veronderstelde dierenmishandeling door personen of organisaties. Voorts heeft de stichting ten doel kleinschalige diergerichte projecten te ondersteunen teneinde dierenwelzijn te bevorderen. De stichting heeft géén winstoogmerk.

De financiële jaarverslagen van 2017 t/m 2021 zijn door het bestuur van de stichting vastgesteld en ter inzage op te vragen via email.

De balans en staat van baten en lasten over 2021 is hier in te zien

Wij werken samen met:

 1. Stichting Dierenambulance Purmerend
 2. Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM)
 3. Politieacademie te Apeldoorn
 4. De Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer
 5. ASAR zoekhonden
 6. House of Animals – Autoriteit op het gebied van dierenwelzijn en dierenrechten