Over FDOZ

FDOZ is in 2012 opgezet door Frank van de Goot, vooraanstaand forensisch en klinisch patholoog, en Monique Verkerk. In de loop der jaren is het team uitgebreid en heeft Frank een stapje terug gedaan, maar blijft hij aanwezig als deskundig adviseur.

Wij van Stichting Forensisch Dierenonderzoek (FDOZ) vinden dat bij een vermoeden van dierenmishandeling de mogelijkheid moet bestaan dat er gedegen forensisch onderzoek wordt gedaan. En dan op dusdanige wijze dat de stukken opgesteld tijdens deze onderzoeken, standhouden bij de vervolging van de mogelijke dader(s).

Ook wetenschappelijk onderzoek naar bestrijding van dierenleed is een doel dat wij nastreven. Evenals het verschaffen van statische of demografische gegevens die kunnen helpen bij de beleidsvoering van de lokale en landelijke politiek
Dit alles moet uiteindelijk leiden tot het bewustzijn dat dierenmishandeling in Nederland wel degelijk gevolgen kan hebben voor de dader(s).

Hoe FDOZ te werk gaan? Nou, gewoon, zo!
Dit filmpje is een paar jaar geleden gemaakt voor een congres van De Landelijke Deskundigheidsmakelaar van de politie.

Wie ben ik?

Monique Verkerk

Monique Verkerk, dierenarts en de enige forensisch én wildlife forensisch dierenarts in Nederland.

Begin 2014 startte Monique met de opleiding tot “Master of Science with a major in Veterinary Medical Sciences and a concentration in Veterinary Forensic Sciences” van University of Florida. In 2018 rondde zij de opleiding summa cum laude af en mag zij zich de eerste veterinair forensisch arts van Nederland noemen. Hierna vervolgde zij de opleiding tot wildlife forensisch dierenarts, in december 2021 werd dit diploma gehaald.

Omdat zij beide forensische studies in Amerika heeft gevolgd, heeft zij inmiddels waardevolle internationale contacten opgedaan. Complexe zaken kunnen we dus altijd bespreken met buitenlandse collega’s

Kadaver hond Bubbles

Het komt regelmatig voor dat er een vermoeden bestaat dat er ergens een overleden dier begraven ligt, maar dat, behalve de dader, niemand weet wáár de hond of kat precies ligt. Inzet van een politiehond is niet altijd mogelijk, bovendien zijn kadaverhonden van de politie opgeleid om menselijke slachtoffers te zoeken.

Daarom heeft Bubbles, de hond van Monique, de opleiding tot veterinair kadaverhond gevolgd. De opleiding heeft zij gedaan bij Scent imprint for dogs in Lijnden. Bubbles is al meerdere keren succesvol ingezet naar het zoeken van overleden (huis)dieren die het slachtoffer waren van dierenmishandeling.

Kadaver hond Bubbles Foto: QR-photography

ANBI

Stichting Forensisch Dierenonderzoek heeft bij de belastingdienst de aanvraag ingediend om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 1 januari 2014 moeten de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) een aantal gegevens publiceren op een internetsite. De volgende gegevens maken deel uit van deze vereiste.

Stichting Forensisch Dierenonderzoek
KvK nummer: 68040083
RSIN-nummer: 857276347
Bankrekeningnummer: NL12RBRB 0954 6803 16

Postadres: Dorpsstraat 253, 1749 AE Warmenhuizen

Emailadres: info@forensischdierenonderzoek.nl

Bestuur:

 • Mw. M. Verkerk, voorzitter
 • Mw. D. de Lange, secretaris
 • De heer A. Schouten, penningmeester

Gewaardeerde vrijwilligers:

 • De heer F. Lunenberg
 • Mw. A. Borghols
 • Team Dierenambulance Purmerend
 • Mw. N. Callenbach

Alle bestuurders verrichten hun werk op vrijwillige basis en ontvangen geen geldelijke of andere materiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: bevordering van het dierenwelzijn en het behartigen van de belangen van dieren in het algemeen. De stichting gaat hierbij steeds uit van de eigen waarde van het dier, los van de marktwaarde die het dier voor de mensen bezit. Het behandelen van dieren met respect en als zelfstandige wezens met gevoelens, bewustzijn en integriteit, zijn hierbij uitgangspunt. Meer in het bijzonder geldt als doelstelling het bevorderen van diergericht onderzoek dat er op gericht is om gevallen van vermeende dierenmishandeling te kunnen onderbouwen. Het bevorderen, ondersteunen en doen uitvoeren van forensisch onderzoek zijn hierbij een zeer belangrijk onderdeel. Met deze wijze van onderzoek wil de stichting een belangrijke (bewijs)bijdrage leveren ter ondersteuning van bijvoorbeeld strafzaken in het kader van veronderstelde dierenmishandeling door personen of organisaties. Voorts heeft de stichting ten doel kleinschalige diergerichte projecten te ondersteunen teneinde dierenwelzijn te bevorderen. De stichting heeft géén winstoogmerk.

De financiële jaarverslagen van 2017 t/m 2021 zijn door het bestuur van de stichting vastgesteld en ter inzage op te vragen via email.

Wij werken samen met:

 1. Stichting Dierenambulance Purmerend
 2. Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM)
 3. Politieacademie te Apeldoorn
 4. De Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer
 5. ASAR zoekhonden
 6. House of Animals – Autoriteit op het gebied van dierenwelzijn en dierenrechten