Steun ons

Alle werkzaamheden van Stichting Forensisch Dierenonderzoek worden uitgevoerd op vrijwillige basis, wij vragen aan opdrachtgevers slechts een (minimale) vergoeding voor de onkosten. Om onze werkzaamheden te kunnen uitbreiden, zijn wij afhankelijk van donaties. Met uw hulp kunnen wij meer onderzoeken doen en helpen dierenmishandeling aan te pakken.
Bekendheid genereren, bijvoorbeeld via social media, is voor ons van groot belang en draagt bij aan onze missie. Volg ons op Facebook en nodig anderen uit dat ook te doen en/of deel onze berichten.
Daarnaast draagt u ook bij als u via de banners bij de webshops besteld, het kost u niets extra’s, maar wij krijgen een klein percentage van het bedrag dat u besteedt.

Donaties

Donaties zijn onmisbaar in ons werk, het zorgt ervoor dat wij ons werk op non-profit basis kunnen blijven doen.

Wilt u een donatie doen, dan kan dat op rekeningnummer NL12RBRB 0954 6803 16 t.n.v. Stichting Forensisch Dierenonderzoek

Hartelijk dank voor uw steun!

Schenkingen en nalatenschap

Stichting Forensisch Dierenonderzoek ontvangt geen enkele subsidie en is daarom compleet afhankelijk van giften en eigen middelen. Voor het verrichten van de forensische onderzoeken vragen wij een minimale vergoeding om de onkosten te dekken, overige gelden die binnenkomen, worden volledig benuttigd ten behoeve van de doelstellingen van Stichting Forensisch Dierenonderzoek.
U kunt Stichting Forensisch dierenonderzoek steunen met een gift. Hiermee kunnen wij onze werkzaamheden, het onderzoeken en vastleggen van dierenmishandeling, blijven doen, verder ontwikkelen en uitbreiden. Zo kan er (beter) onderzoeksmateriaal aangeschaft worden zoals een röntgenapparaat, laboratorium benodigdheden, etc. Daarnaast kan mogelijk geïnvesteerd worden in opleiding(en) en voorlichting zodat de kennis vergroot en gedeeld kan worden en daarmee de bestrijding van dierenmishandeling meer voet aan de grond krijgt.
Er zijn meerdere mogelijkheden om een schenking te doen aan Stichting Forensisch Dierenonderzoek.

Een éénmalige donatie of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

Als u aan de volgende eisen voldoet, mag u de gift aftrekken van de belasting:
•Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling)
•Uw gift is vrijwillig
•U krijgt niets in ruil voor uw gift. (Het kopen van een lot is bijvoorbeeld geen gift, want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen)
•U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan, dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.
Er geldt echter wel een drempel bedrag dat inkomensafhankelijk is, alles daarboven mag u aftrekken met een maximumbedrag. Voor meer informatie zie de belastingdienst.

Een periodieke gift

Uw donatie geldt als periodieke gift als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
•U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meerdere keren betaalt.
•U betaalt het bedrag minstens vijf jaar achter elkaar.
•U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt.
Bereken hier uw belastingvoordeel van een periodieke gift. (*U kunt geen rechten ontlenen aan deze berekenmodule. Het geeft u slechts een indicatie van uw belastingvoordeel.)
Als u in aanmerking wilt komen voor een gehele aftrek van uw periodieke gift aan Stichting Forensisch Dierenonderzoek, dient u dit in een overeenkomst met ons of bij een notaris te laten vastleggen.
U kunt hier de modeleenkomst voor een periodieke schenking aan ons downloaden. U vult deze overeenkomst in en stuurt deze op naar:
Stichting Forensisch Dierenonderzoek, Dorpsstraat 253, 1749 AE Warmenhuizen
U krijgt daarna een compleet en ondertekend exemplaar thuisgestuurd. Dit exemplaar kunt u bewaren en indien nodig als bewijs overleggen aan de belastingdienst.

U kunt Stichting Forensisch Dierenonderzoek begunstigen met een legaat of benoemen tot (mede)erfgenaam, waarbij u in uw testament vastlegt dat u een bedrag of onroerend goed nalaat aan Stichting Forensisch Dierenonderzoek.
Over erfenissen en legaten moet belasting worden betaald, maar Stichting Forensisch Dierenonderzoek is daarvan vrijgesteld omdat ze een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Uw nalatenschap komt zo 100% ten goede aan de doelstelling van de stichting.
Bij een legaat laat u specifieke goederen of bedragen aan ons na. Alle roerende en onroerende goederen kunnen een legaat zijn. Bijvoorbeeld een schilderij, een auto of een huis.
Bij een erfstelling maakt u ons (mede-)erfgenaam. Hebt u meerdere erfgenamen? Dan bepaalt u zelf welk percentage van uw bezittingen per erfgenaam bestemd is. Goed om te weten: uw erfenis is wat overblijft na aftrek van alle schulden en legaten.
In Nederland is een testament alleen geldig als deze wordt vastgelegd door een notaris. U kunt uw testament ook online afsluiten. Bij een eenvoudig testament kan dit een goede optie voor u zijn, omdat dit tijd scheelt en goedkoper is. In drie stappen regelt u eenvoudig, in eigen tempo en voor een laag tarief een testament. Ontdek hoe het werkt op nutestament.nl. Wilt u liever persoonlijk advies, op notaris.nl kunt u zoeken naar een notaris bij u in de buurt, dit is de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Sponsors

Dankzij onze sponsors hebben we een eigen rijdende sectiezaal! Met onze ingerichte ambulance kunnen we naar een plaats delict om ter plekke een onderzoek uit te voeren.

Ook hebben we een mobiel röntgenapparaat om röntgenfoto’s te maken op de plek waar een mishandeld dier wordt gevonden. Sinds kort hebben we de beschikking over een boot waarmee we het water op kunnen op zoek naar verdronken of gedumpte dieren.

Door onze samenwerking met ASAR zoekhonden helpt hun waterzoekhond met het aangeven van een precieze locatie in het water waar het dier zich bevindt. We zouden onze uitrusting graag willen uitbreiden met sonar + grondradar apparatuur. Nieuwe sponsors zijn dus zeer welkom!

Onze hoofdsponsor FarmFood heeft o.a. de ambulance en werkkleding gesponsord.

Van de donaties van het Dinamo Fonds en Abri voor Dieren hebben wij ons mobiele röntgenapparaat kunnen kopen.

Ook willen wij heel graag onze trouwe donateurs bedanken die ons steunen met donaties of goederen zodat wij ons werk kunnen blijven uitvoeren :

I. Kriele Gerritsen, K. Compas, H. Ceelaert, M.J.B. van Zwienen, J.W.C. van Heerden-van Alphen en C. Cevik

En niet te vergeten onze websitebouwer Powered by MADE die kosteloos onze website bijhoudt.

Praktische informatie Stichting Forensisch Dierenonderzoek:
Adres: Dorpsstraat 253, 1749 AE Warmenhuizen
KvK-nummer: 68040083
RSIN: 857276347
Bankrekening: NL12 RBRB 0954 6803 16

Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig dan kunt u ons mailen : info@forensischdierenonderzoek.nl